ASP 75 opis techniczny

System ASP 75 przeznaczony jest do wykonywania przegród zewnętrznych o wysokiej izolacyjności cieplnej i współczynniku osiągającym Uw=0,6 W/(m2K) dla okna stałego i Uw=0,8 W/(m2K) przy oknie otwieranym.
Uzyskanie tak niskiego współczynnika jest efektem zastosowania specjalnych przekładek termicznych, uszczelnień oraz dodatkowych izolatorów. System charakteryzuje się dużą sztywnością, dzięki czemu można wykonywać okna zewnętrzne uchylno -rozwierne o wymiarach nawet 1,4 x 2,5m, a drzwi o wymiarach 1,4 x 2,8m.

System posiada również odmianę antywłamaniową w klasie RC2 i RC3. Możliwe są różne rozwiązania izolacyjności cieplnej, bez i z wkładem polietylenowym lub wkładem aerożelowym. Bardzo dobre parametry pozwalają zastosować ASP 75 w budownictwie energooszczędnym. Szeroki zakres wypełnień z maksymalną grubością 55 mm pozwala zastosować pakiety 3-szybowe.
Parametry techniczne
ASP 75
Zakres wypełnienia
24 – 52 mm
Głębokość kształtowników
75 mm, skrzydło ok. 84 mm
Widoczna szerokość futryny okiennej
27 – 133,5 mm
Widoczna szerokość skrzydła okiennego
42 – 78 mm
Widoczna szerokość futryny drzwiowej
41,5 – 71,5 mm
Widoczna szerokość skrzydła drzwiowego
41,5 – 122,5 mm
Dodatkowe funkcje, zastosowania
Skrzydła uchylno-przesuwne, drzwi i okna w fasadach, ścianki w ogrodach zimowych, konstrukcje dwukolorowe, kompatybilność z systemem ASP 75 HS
Izolacyjność termiczna konstrukcji
Okno stałe od Uw = 0,6 W/(m2K) Okno otwierane od Uw = 0,82 W/(m2K)
Typy okuć w skrzydłach okiennych
Okucia aluminiowe, okucia euro-rowek, PCV
Przepuszczalność powietrza
Klasa 4 PN-EN 12207
Wodoszczelność
Klasa E1650 PN-EN 12208
Współczynniki termiczne
Uf od 0,99 W/(m2K)
Antywłamaniowość
Klasa RC2 PN-EN1627:2012