Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytanie ofertowe numer 01/2020/3.2.2 POIR

29.01.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zapytanie ofertowe numer 01/2020/3.2.2 POIR

Informujemy , że w wyniku przeprowadzonego
postępowania (zapytanie ofertowe numer 03/2017/3.2.1 POIR) mającego na
celu wyłonienie dostawców na zadanie pn.:

„Obrabiarka przepływowa do profili skrzydłowych”

, że za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez
firmę Fimtec-Polska Sp. z o.o. sp.k , , ul.Skórzewska 27 , 62-081
Wysogotowo , która została uzyskała największą ilość punktów w
prowadzonym postępowaniu.