ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 05/2017/3.2.1 POIR

10.11.2017

W związku z realizacją projektu pt.  „Wdrożenie do produkcji systemów
stolarki aluminiowych o właściwościach ognioodpornych i pasywnych”
ogłasza postępowanie na zadanie pn. :„Badania laboratoryjne realizowane
przez notyfikowane jednostki” oraz zadanie „Zakup usług transportu ,
zabudowy i montażu na stanowiskach badawczych” Zapraszamy do złożenia
oferty zgodnie z załączoną specyfikacją i pozostałymi załącznikami
(dokumenty do pobrania)

Zapytanie-ofertowe-nr.-5-badania.pdf

Zał-2-Plan-badańAlu-System.pdf

5-zo-badania-zał1-wzór-oferty.docx