Zapytanie ofertowe numer 04/2017/3.2.1 POIR

10.10.2017

Szanowni Państwo

Informujemy , że w wyniku przeprowadzonego postępowania (zapytanie ofertowe numer 04/2017/3.2.1 POIR) mającego na celu wyłonienie dostawców na zadanie pn.: „Zakup systemu magazynu automatycznego do okuć i akcesoriów”, że za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez firmę System Poland Sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Zawadzka 36A , która została uzyskała największą ilość punktów w prowadzonym postępowaniu. W załączeniu oficjalne pismo informujące o dokonanym wyborze.