ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 03/2021/3.2.2 POIR

12.01.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 03/2021/3.2.2 POIR
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie do produkcji wyrobów
powstających w technologii ściany panelowej” ogłasza postępowanie na
zadanie pn. :„Piła dwugłowicowa do konstrukcji nietypowych” Zapraszamy
do złożenia oferty zgodnie z załączoną specyfikacją i pozostałymi
załącznikami (dokumenty do pobrania)
3 Zo piła dwugłowicowa

Zal. 1 do 1 Zo piła dwugłowicowa- oferta wzór

Zal. 2 do Zo – Lista sprawdzająca -piła dwugłowicowa