ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 01/2020/3.2.2 POIR

15.12.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 01/2020/3.2.2 POIR
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie do produkcji wyrobów
powstających w technologii ściany panelowej” ogłasza postępowanie na
zadanie pn. :„Obrabiarka przepływowa do profili skrzydłowych” Zapraszamy
do złożenia oferty zgodnie z załączoną specyfikacją i pozostałymi
załącznikami (dokumenty do pobrania)
1 Zo obrabiarka profli skrzydeł
Zal. 1 do 1 Zo obrabiarka profili skrzydeł – oferta wzór
Zal. 2 do Zo – Lista sprawdzająca -obrabiarka profili skrzydeł