Unieważnienia postępowania nr. 02/2020/ 3.2.2 POIR

07.01.2021
Na podstawie p. 13 specyfikacji warunków zapytania ofertowego numer
02/2020/ 3.2.2 POIR , w związku zapytaniem ofertowym na zakup „Piły
dwugłowicowej do konstrukcji nietypowych” oświadczamy , że unieważniamy
w.w. postępowanie bez podania przyczyny.