Informacja o wyniku postępowania nr. 05/2017/3.2.1 POIR dla projektu pt. „Wdrożenie do produkcji systemów stolarki aluminiowych o właściwościach ognioodpornych i pasywnych”

28.12.2017

„Badania laboratoryjne realizowane przez notyfikowane jednostki” oraz zadanie„Zakup usług transportu , zabudowy i montażu na stanowiskach badawczych”
Informujemy , że :
dla zadnia „Badania laboratoryjne realizowane przez notyfikowane jednostki” wybrana została oferta złożona przez :
1. Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa, w zakresie dotyczącym części: A1 , A2 , A3
2. Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza, w zakresie dotyczącym części: A4 , A5
dla zadania: „Zakup usług transportu , zabudowy i montażu na stanowiskach badawczych” wybrana została oferta złożona przez:
1. VIVAL Marcin Sołtysik, ul. Wagowa 68/23 , 41-215 Sosnowiec
W wyniku porównania ofert oferty powyższych wykonawców zostały najwyżej ocenione a tym samym uznane za najkorzystniejsze.