Program ALUCAD PLUS – wersja instalacyjna

Należy pobrać oba pliki i zapisać je do jednego, nowego, pustego folderu – tak żeby podczas pobierania nie została zmieniona nazwa plików – plik z aktualizacją musi mieć nazwę “poprawki.rar” inaczej plik instalacyjny go nie wykryje.
Pliki muszą być razem w jednym folderze, ponieważ plik instalacyjny korzysta z pliku aktualizacji.
Po pobraniu uruchomić plik instalacyjny “setup.exe” i przejść przez cały proces instalacji – pod koniec instalacji program może przestać odpowiadać, wtedy wystarczy poczekać.
Plik instalacyjny:
http://www.xantia.pl/alusystem/alucadplus/setup.exe
Plik z aktualizacją:
http://www.xantia.pl/alusystem/alucadplus/poprawki.rar