Informacja o projektach UE

Firma Alu System Plus JJM Kucharscy Spółka Jawna realizuje projekt pt.  Wdrożenie do produkcji systemów stolarki aluminiowych o właściwościach ognioodpornych i pasywnych

Celem projektu jest:

  1. a) wdrożenie do produkcji innowacyjnych systemów stolarki aluminiowej o właściwościach ognioodpornych i pasywnych
  2. b) implementacja rynkowa efektów prowadzonych przez wnioskodawcę badań rozwojowych
  3. c) przeprowadzenie badań rozwojowych

Planowane efekty projektu:

– osiągnięcie wysokiej  pozycji konkurencyjnej na rynku dostawców systemów stolarki otworowej w Polsce i Europie

– osiągnięcie dodatkowych zysków  z działalności badawczej i inwestycyjnej

– wzrost innowacyjności oraz zaawansowania technologicznego przedsiębiorstwa

– podniesienie stanu wiedzy i rozwoju badań nad nowoczesnymi rozwiązaniami w budownictwie

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu z UE w ramach osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, , poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek , Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 22 127 131,00 zł

W tym wydatki kwalifikowane: 17 998 700,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 9 804 935,00 zł