Systemy energooszczędne

Zmieniające się przepisy dotyczące emisji CO2 oraz rosnące ceny energii elektrycznej zmuszają wszystkich ludzi do jej oszczędzania. Zwiększona emisja CO2 powoduje ocieplanie klimatu, dlatego powstały przepisy regulujące emisje gazów cieplarnianych. Uwarunkowania te wpływają na projektowanie konstrukcji budowlanych, przez co wykreowały się nowe tendencje w projektowaniu przegród energooszczędnych.

dom tlo1_1

Obecnie projektowane budynki wyposażone są w instalacje do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr czy energia słoneczna. Mała sprawność tego typu instalacji zmusza Nas do projektowania budynków o małym zapotrzebowaniu energetycznym. Wysoka izolacyjność termiczna dachów, ścian budynków, drzwi, okien i fasad oraz wysoka wiatro- i wodoszczelność pozwala Nam zmniejszyć zapotrzebowanie energii nawet o 80%. Niektóre budynki są nie tylko energooszczędne, lecz mogą być autonomiczne, tzn. generować zysk energetyczny do sieci przesyłowej. Nowoczesne budynki wyposażone są w oświetlenie technologią LED, wentylację i rekuperację, ogniwa słoneczne, gruntowe wymienniki ciepła, pompy ciepła oraz mikroelektrownie wiatrowe.

W branży konstrukcji aluminiowych oszczędność uzyskuje się dzięki zastosowaniu technologii pasywnych oraz energooszczędnych poprzez zastosowanie membran EPDM, konsoli oraz kształtek z trwałego XPS.

xps

Jest to temat często pomijany przez wykonawców zewnętrznej izolacji termicznej budynku, jak i niestety przez firmy montujące okna. Prawidłowe wykonanie tych połączeń jest niestety bardzo pracochłonne, ponadto połączenia te są ukryte pod warstwą tynku, dlatego jest to trudne do zweryfikowania i poprawienia po ewentualnym wadliwym wykonaniu. Ewentualne powstałe wady pojawiają się w czasie długotrwałej eksploatacji i powodują zmniejszenie efektu energetycznego budynku, co można zauważyć poprzez wyższe rachunki za energię, jak również przez nieprzyjemny efekt dostawania się wilgoci i powietrza do wewnątrz. Firma Alu System posiada kilka systemowych rozwiązań montażu, a dla nowych systemów pasywnych projektowane są obecnie bardzo wyrafinowane rozwiązania do przeprowadzenia montażu stolarki w warstwie izolacji.

Obecna technologia kontroli połączeń umożliwia sprawdzenie szczelności budynku, jak i przepływ strumienia ciepła za pomocą kamery termowizyjnej.

ciepło

Alu System jest członkiem Polskiego Klastra Zrównoważona infrastruktura i bierze udział w tworzeniu technologii budowlanych okien, drzwi oraz fasad, stosowanych w budownictwie pasywnym, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i  w budynkach użyteczności publicznej.